Novexim - Contact
Switch language / przelacz jezyk

Szybki i rzetelny import i eksport materiałów i urządzeń

NOVEXIM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Export-Import Sp. z o.o.


ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań, POLAND


+(4861) 866 42 95
+(4861) 865 00 49
+(4861) 866 92 60

tel. kom. 602 615 296
fax +(4861) 866 14 21
e-mail: office@novexim.com.pl

Sales Department:
k.nowak@novexim.com.pl
u.kasprowicz@novexim.com.pl

NIP: 779-00-00-451
REGON: 632502382
KRS:0000128619
Konto Bankowe (PLN) - BZ WBK S.A. 3 O/Poznań
31 1090 1359 0000 0000 3501 8362